1. Bægrenes dronning
  2. Dommen
  3. 3 mønter
  4. Læremesteren
  5. Stokkenes dronning
  6. Mønternes es
  7. 5 sværd
01

Bægrenes dronning er den spørgeren identificerer sig med.

Det grundlæggende i problemet:
Det lader til at der en eller anden afslutning forestående. Det kan være en fuldendt opgave, det kan være at en syg pårørende er klar til at forlade denne verden, eller der kunne evt. være tale om en skilsmisse der venter. Kortet fortæller om juridiske aspekter i det hele taget. Det retvendte kort viser at hvis spørgeren skal til at have med loven at gøre, vil det være med et tilfredsstillende resultat.
Hvilken en af de muligheder der her er ridset op, afgøres af det næste kort. I dette tilfælde viser kortet at det har noget med penge eller besiddelser at gøre. Der kunne være tale om køb af hus, ændring af ejendom osv. Det kan også fortælle om held i forretningsanliggender.

Svar på problemet:
Her skal ikke bruges smarte ny opfundne metoder. Gå ganske traditionelt til værks, så skal det nok lykkes. Spørgeren har måske en mulighed for at spørge en ældre person, der har den viden der skal til, om hjælp. Ikke for at hun skal give svaret, men for at lede spørgeren til selv at finde løsningen.
Vi har at gøre med en kvinde som er tillidsvækkende, hun er til at stole på, og har hjertet på rette sted. Hun er klog og skal man gøre forretninger, er hun ikke den værste at have på sidelinjen. Hun er mere en støtte end en egentlig superforretningskvinde, men hun er den der med sin omsorg, kan lede spørgeren i den rigtige retning, ved at stille de rigtige spørgsmål.
Det vil lykkes rigtigt godt. Der vil kunne hentes en gevinst, lønforhøjelse, bonus eller lignende. Men det vindes ikke ved at spille på heste eller lotto. Her må arbejdes og så kommer resten af sig selv. Lige meget hvad, så er det gode nyheder.
For at drysse lidt malurt i bægeret, må spørgeren gøre sig klart, at det er ikke alle der er lige imponerede af spørgerens succes. Der vil komme stridigheder, da nogen er jaloux på spørgeren og dennes medvind. Det kan være en person der oven i købet er ondskabsfuld, og vil forsøge at ødelægge det for spørgeren. Det vil dog ikke lykkes da gevinsten allerede er i hus. Det er min erfaring, at da stort set alle andre kort i oplægget er positive, modvirker det det negative en smule, så det ikke bliver helt så slem.
Mit råd er, nyd succesen, men pas på ryggen.